Kontakt

EKSPERT Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

ul. 1 Dywizji Pancernej 45
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 694 471 152
e-mail: ekspert@ekspert-skwp.pl
http://www.ekspert-skwp.pl

NIP 547-008-39-77
REGON 070015027
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000134513
Kapitał zakładowy 62.000,00 zł.
Konto bankowe: Bank MILLENNIUM SA O/Bielsko-Biała 761160220200000000 61779124

 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert