Inne usługi

W ramach innych usług wykonujemy:

  • opinie dla Sądów,
  • badanie sprawozdań komitetów wyborczych.
  • badanie planów połączenia, podziału, przekształcenia.
  • obsługa jednostek w procesie połączenia, podziału, przekształcenia w części dotyczącej zadań biegłego rewidenta.
 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert