Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych.

W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego realizujemy następujące usługi:

  • rozwiązywanie problemów podatkowych,
  • podatkowa interpretacja zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
  • analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
  • przegląd ksiąg pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • przygotowanie wystąpień w procesie odwoławczym od wyników kontroli skarbowej.

Przedsiębiorstwom znajdującym się w kluczowych momentach rozwoju, które związane są z transakcjami kapitałowymi, nasza Spółka zapewnia wszechstronne, obiektywne i niezależne usługi doradcze w następujących dziedzinach:

  • usługi w zakresie: łączenia, przejmowania i zbywania przedsiębiorstw, prywatyzacji, wycen oraz opinii o rzetelności warunków transakcji,
  • usługi związane z finansową, ekonomiczną i operacyjną analizą przedsiębiorstw; doradzamy inwestorom w ocenie podmiotu transakcji w zakresie analizy faktycznego stanu przedsiębiorstwa oraz jego wyceny metodą aktywów netto oraz metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych.
 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert