Audyt środków unijnych

W ramach naszych usług wykonujemy kontrolę finansową wydatków finansowanych z różnych Funduszy pomocowych (dla przykładu przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Unii Europejskiej).

Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzamy zgodnie z postanowieniami dotyczącymi umów o przydzielenie dotacji finansowanych z funduszy Wspólnoty Europejskiej w ramach zdecentralizowanych programów pomocowych.

Audyt obejmuje następujące zagadnienia:

 • procedury zarządzania i kontroli Projektu,
 • zasady rachunkowości beneficjenta (Projektu),
 • księgi rachunkowe beneficjenta,
 • plan finansowania i harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu,
 • warunki finansowe, zawarte w kontraktach, które zostały podpisane z wykonawcami,
 • przejściowe świadectwa płatności, raporty o postępie prac, zawierające specyfikację wykonanych prac,
 • faktury wystawione przez wykonawców,
 • procedury dokonywania płatności w ramach kontraktów,
 • wyciągi bankowe dokumentujące wpływ środków Projektu oraz potwierdzające zapłaty za faktury wykonawców,
 • miesięczne sprawozdania finansowe dotyczące wydatków kwalifikowanych wraz z deklaracją poniesionych wydatków,
 • raporty z postępów realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedstawiamy raport zawierający analizę poniesionych wydatków, sposobu wykorzystania zaliczek, zestawienie poniesionych wydatków i przychodów.

 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert