Ankieta - prowadzenie ksiąg rachunkowych

 
Nazwa firmy
Adres
Informacje kontaktowe Numer telefonu

Adres e-mail

Przedmiot działalności
Data rozpoczęcia prowadzenia ksiąg przez Ekspert Sp. z o.o.
Zakres prowadzenia księgowości Obsługa standardowa
Obsługa standardowa wraz z obsługą pracowników
Księgi Forma prowadzenia ksiąg
Miejsce prowadzenia ksiąg
Jeśli w siedzibie klienta - jak program księgowy?
Liczba pracowników zatrudnionych Etatowo
Pozaetatowo
Ilość dokumentów księgowych (w miesiącu) Wyciągi bankowe
Rachunki i faktury
Dokumenty kasowe
Kasy fiskalne
Dokumenty rozliczeniowe (zaliczek, delegacji)
Inne
Zamawiane usługi dodatkowe (oprócz podstawowej księgowości) Sporządzanie listy płac
Dokumentacja kadrowo-płacowa (teczki osobowe)
Rozliczenia z ZUS
Dodatkowe informacje
Nazwisko
 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert