Witamy

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie badania sprawozdania finansowego Waszej Firmy lub skorzystania z innych usług obejmujących:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
 • Doradztwa podatkowego
 • Opracowywania dokumentacji podatkowej
 • Sporządzania opinii z badania planu podziału, przekształcenia, połączenia spółek,
 • Audytu środków unijnych.

Spółka Ekspert zatrudnia i współpracuje z doświadczonymi biegłymi rewidentami, których celem pracy jest przekształcanie posiadanej dogłębnej wiedzy w wartość dla dobra klientów, pracowników oraz dobra społeczności w postaci zapewnienia prawidłowości obrotu gospodarczego.

 • W każdej sytuacji działamy tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej.
 • Współpracując ze sobą korzystamy z doświadczeń i wiedzy całego zespołu.
 • Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów.
 • Staramy się, aby nasza komunikacja była przejrzysta i wiarygodna.
 • Ponad wszystko staramy się o obiektywność i najwyższą staranność w wykonywaniu naszych usług.

Świadczenie usług przez naszą Spółkę odbywa się głównie na podstawie indywidualnych zleceń. Coraz powszechniejsze jednak staje się zawieranie umów wieloletnich, zwłaszcza w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych. Klienci zawierający umowy wieloletnie, obok gwarancji przeprowadzenia badania w najbardziej korzystnym dla podmiotu terminie, korzystają równocześnie z innych preferencji. Przede wszystkim w trakcie trwania umowy przysługuje im prawo bezpłatnych konsultacji z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych. Umowy wieloletnie sprzyjają także utrzymywaniu stałego kontaktu z jednostką w ciągu całego roku obrotowego, w kolejnym roku powodują zmniejszenie czasochłonności wykonania niektórych procedur rewizyjnych (np. systemu ewidencji i kontroli wewnętrznej), a stałość składu zespołu badającego ułatwia bezpośredni kontakt i porozumienie z pracownikami.

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie sądzimy, że możemy być dla Państwa wiarygodnym partnerem, który w sposób rzetelny prawidłowy i terminowy wywiąże się z powierzonych zadań. Mamy także nadzieję, że wykonywanie naszych obowiązków odbywa się z minimalnym zaangażowaniem Pracowników i nie dezorganizuje pracy w Państwa Firmie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o wypełnienie Ankiet (badanie sprawozdania finansowego lub prowadzenie ksiąg rachunkowych) i przesłanie do Naszej Spółki za pośrednictwem e-maila ekspert@ekspert-skwp.pl. Po jej przeanalizowaniu skontaktujemy się z Państwem podając konkretną cenę i termin realizacji zadania. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani innymi usługami prosimy o wysłanie zapytania, a nasi pracownicy skontaktują się z Państwem, aby omówić szczegóły realizacji zlecenia. W oczekiwaniu na informację z Państwa strony łączymy wyrazy szacunku.

 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert